• Nguyễn Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916729051
  • Email:
   nguyenvan.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2016

   Ngày đỗ viên chức : 01/01/2016

 • Vũ Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979489852
  • Email:
   vuchinh.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành:  01/01/2014

   Ngày đỗ viên chức :  01/01/2016

 • Giang Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367463623
  • Email:
   giangthanhbinh.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 16/03/2015

   Ngày đỗ viên chức: 10/01/2020

 • Vũ Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975671305
  • Email:
   Vuthichinh1987.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/12/2013

   Ngày đỗ viên chức: 01/09/2020

 • Nguyễn Kiều Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0368402195
  • Email:
   nguyenkieutrang.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2016

   Ngày đỗ viên chức: 01/01/2016

 • Cao Thanh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0335944305
  • Email:
   thanhgiangcao.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/08/2019

   Ngày đỗ viên chức: 10/01/2020

 • Trần Thu Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916017186
  • Email:
   tranthuquyenn.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/09/2016

   Ngày đỗ viên chức: 10/01/2020

 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0964636830
  • Email:
   nguyenthanhhuong.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2016

   Ngày đỗ viên chức: 10/01/2020

 • Bùi Thị Minh Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân quan lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0982227374
  • Email:
   buithiminhhoan.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/08/1996

   Ngày đõ viên chức: 01/11/2011

 • Tống Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0989306684
  • Email:
   tongthithuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành 01/10/2013

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962156833
  • Email:
   hpnguyenthihang.hoasua@gmail.com
 • Lê Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   lehoai.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/08/2002

   Ngày đỗ viên chức: 01/11/2011

Giới thiệu
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Hôm qua : 1.124
Tháng trước : 4.262