• Vũ Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979489852
  • Email:
   vuchinh.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành:  01/01/2014

   Ngày đỗ viên chức :  01/01/2016

 • Nguyễn Kiều Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0368402195
  • Email:
   nguyenkieutrang.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2016

   Ngày đỗ viên chức: 01/01/2016

 • Bùi Thị Minh Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân quan lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0982227374
  • Email:
   buithiminhhoan.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/08/1996

   Ngày đõ viên chức: 01/11/2011

 • Tống Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0989306684
  • Email:
   tongthithuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành 01/10/2013

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962156833
  • Email:
   hpnguyenthihang.hoasua@gmail.com
 • Lê Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0906053800
  • Email:
   lehoai.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/08/2002

   Ngày đỗ viên chức: 01/11/2011

 • Đoàn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975675500
  • Email:
   doanthihaiyen.hoasua@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0334651606
  • Email:
   nguyenhaiyen.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2014

   Ngày đỗ viên chức: 04/09/2014

 • Nguyễn Thị Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984592994
  • Email:
   nguyenthidieulinh.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/07/2015

   Ngày đỗ viên chức: 01/01/2016

 • Đỗ Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0334123337
  • Email:
   duongthuhien.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2012

   Ngày đỗ viên chức: 01/10/2014

 • Nguyễn Thị Dung B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367118567
  • Email:
   nguyenthidung83.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2016

   Ngày đỗ viên chức: 01/01/2016

 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982335532
  • Email:
   nguyenthithuy.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/09/2008

   Ngày đỗ viên chức: 01/11/2011

Giới thiệu
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 93
Hôm qua : 164
Tháng trước : 3.580