• Tống Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0989306684
  • Email:
   tongthithuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành 01/10/2013

 • Nguyễn Duy Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên - Tổ phó tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0904176216
  • Email:
   Nguyenduykhanh8283@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/10/2013

    

 • Vũ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0342750770
  • Email:
   vuthithoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/09/2010

 • Đặng Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0968725072
  • Email:
   dangthanhthuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/08/2016

 • Mai Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0902251727
  • Email:
   Maithuhuong.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành 01/01/2015

 • Vũ Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0377662581
  • Email:
   vuthuphuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2017

 • Hoàng Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0972547398
  • Email:
   hoanghaiyen.hoasua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/01/2017

 • Phạm Ngọc Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0904124956
  • Email:
   Phamngocthanhhuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   01/01/2015

Giới thiệu
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 84
Hôm qua : 1.124
Tháng trước : 4.262